Projektet Aktiv gravidpolitik på arbejdet. Mere trivsel og mindre fravær er en interventionsundersøgelse, som skal undersøge, om man kan nedsætte det graviditetsrelaterede sygefravær ved at påvirke ledere til at have en mere aktiv gravidpolitik overfor deres medarbejdere.

En interventionsundersøgelse er en undersøgelse, hvor man tester om en teori virker i praksis. Ved at inddele deltagerne tilfældigt i to grupper, der får behandling vs. ingen behandling, kan man måle effekten af behandlingen ved at se på forskellen mellem grupperne.

Fagbladet FOA: Fokus på ledelse skal nedbringe gravides sygefravær
Bispebjergs Hospitals: Chefen skal lære at sige tillykke til de gravide
Videncenter for Arbejdsmiljø: Undervisning skal puste liv i graviditetspolitikker
Børn og Unge, BUPLs medlemsblad nr. 10/2018 (s.47): Ledere klædes på til at tage større hensyn til gravide

 

Stort sygefravær blandt gravide

Baggrunden for projektet er det høje sygefravær blandt gravide. I Danmark er 1/3 af alle gravide langtidssygemeldt, og i gennemsnit har de 48 fraværsdage under graviditeten. Oftest er årsagen til sygemelding almindelige graviditetsgener så som kvalme, lændesmerter og plukveer, der forstærkes af belastninger i arbejdsmiljøet.  Undersøgelser har vist en sammenhæng mellem arbejdsbelastninger og sygefravær under graviditeten, og andre undersøgelser indikerer, at ændring i arbejdsforhold reducerer fraværet.

Vi vurderer, med udgangspunkt i ovenstående, at arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle i forhold til fraværet under graviditet, og at det er intervenerbart.

Udviklingen af projektet er sket på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Det er herfra, at projektet styres og projektgruppens medlemmer er ansat.

 

Medarbejdere på hospitaler og i kommuner

Undersøgelsen kommer til at foregå på Bispebjerg og Frederiksberg HospitalNordsjællands Hospital, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet, Sjællands Universitetshospital (Køge og Roskilde Sygehuse), Holbæk Sygehus og i Gentofte kommune  og Gladsaxe kommune (daginstitutionsområdet).

Projektet er finansieret af midler fra Arbejdsmiljø Forsknings Fonden.

 

Projektet er nu i interventionsfasen, hvor der løbende indsamles spørgeskema besvarelser fra nye gravide medarbejdere