Viden om det juridiske grundlag for sygemeldinger i graviditeten kan findes på hjemmesiden retsinformation.dk, hvor Barselsloven er beskrevet.

I forbindelse med graviditet er det lovpligtigt for arbejdsgiveren at lave en Gravid – arbejdspladsvurdering (APV), hvor der bl.a. kan tages udgangspunkt i Arbejdstilsynets vejledning vedrørende gravide og ammendes arbejdsmiljø

Arbejdsgiver og medarbejder kan finde svar på mange spørgsmål på Branchearbejdsmiljørådenes hjemmeside Gravid med job

Hvis man er i tvivl om et arbejde er skadeligt for en gravid medarbejder, kan man (arbejdsgiver, TR, AMiR, egen læge) henvise til vurdering på en arbejdsmedicinsk klinik. I Region H er det Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital og i Region Sjælland Arbejdsmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus (afsnit i Slagelse og Nykøbing F).

 

Videnskabelig litteratur

Baggrunden for projektet er bl.a. baseret på en lang række videnskabelige undersøgelser omhandlende gravide og sygefravær. Se referencer nedenfor.

Videnskabelig litteratur vedrørende gravide og sygefravær

  • Tophøj A. Fraværsmelding under graviditet. Phd-afhandling. Aarhus Universitet: 2000.

 

Rapport udfærdiget for beskæftigelsesministeriet vedr. gravide danske kvinders sygefravær

  • Bach HB. Gravides sygefravær. Henriksen AC, editor. SFI Rapport. 2010.

 

Videnskabelig litteratur vedrørende gravide og arbejdsmiljøfaktorer

 

 Artikel vedrørende rådgivning af gravide i forhold til arbejdet