Dataansvarlig for projektet er projektleder, læge og postdoc. Luise Mølenberg Begtrup, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital.

Projektet er anmeldt til Datatilsynet efter persondataloven, via Region Hovedstaden som en delegeret myndighed. Datatilsynet har fastsat nærmere vilkår for projektet til beskyttelse af de registreredes privatliv.