Ideen til projektet er opstået på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital